Unge Musikkere

Prosjektet KUNSTTRANSFORMASJON ble utarbeidet av Linnea & David i 2006 på oppdrag fra Universitetet i Stavanger avd for musikk, ved Gisela Herb og Rasmus Reed. Under 3 workshopdager fikk 8 talentfulle unge musikkere fra Rogaland prøve ut andre kunstformer på Calder sitt studio/verksted i Ryfylkegaten 22 i Stavanger i 2007. Det ble utforska paraleller i musikken.

Tema for workshopdagene:
1. Farger og stemninger
2. Rytme og balanse
3. Former og kontraster