Tidsprosjekt

Prosjekt om tid og tidsuttrykk

Jeg har laget noen objekter rundt tid og tidsuttrykk som vi bruker i vår vestlige kultur. Tid er noe som opptar oss, noe som vi alle må forholde oss til på en eller annen måte.

Tid kan stoppe opp i lykkestunder og tid kan ta liv når stress og andre faktorer påvirker kroppen.

Det var lett å fylle to hele A4 ark om tidsuttrykk som vi bruker i vårt daglige språk, og noen av disse
ble til tidsobjekter.

Punktlighet, Arbeidstid, Tiden som står still, Tiden som rant ut i sanden, og Perfect time