Kumlokk prosjektet

I 2014 ble kumlokkprosjektet  SLÅ RING OM VERDIER, realisert. Et kunstprosjekt der vi sto for regi av utformingen, og sammarbeidet med bibliotekar og skolens kunstansvarlig, Karin Sunderø og elever ved Gosen skole i Stavanger. Kumlokkene ble produsert på et Norsk jernstøperi i forbindelse med 40 års jubileet for Gosen skole.  Kumlokken med jubileumsmotivet er utplassert på 10 offentlige steder i Stavanger by, ved: Rådhuset, Rogaland teater, Stavanger konserthus, Rosenkildehuset, Sølvberget Stavanger kulturhus, Stavanger kunstmuseum, Norsk Oljemuseum, Valbergtårnet, Domkirkeplassen, Kiellandhagen.  Flere kumlokk ligger på skoleområdet som inngår i skolens nasjonale kumlokksamling. Kumlokket ble laget til Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014.